NIEUWS

Bestuursmandaat … om voldoende leden te hebben

De hoedanigheid van bestuurder van een vennootschap of van een vzw heeft juridische gevolgen. Ook a...

Lees meer

Btw-controle van permanent verlieslatende activiteiten

Wie zijn (uit de hand gelopen) hobby in een zelfstandige activiteit omzet om de verliezen ervan te...

Lees meer

Het saldo van uw bankrekening in handen van de fiscus

Sinds 2014 moeten banken aan het Centraal Aanspreekpunt of “CAP” laten weten wie er allemaal een re...

Lees meer

Hoe corrigeer ik een jaarrekening?

De mogelijkheid om een jaarrekening te corrigeren heeft eigenlijk pas een wettelijk kader gekregen...

Lees meer

De digitale algemene vergadering van uw vennootschap

Eind maart 2020, bij de aanvang van de coronacrisis, bood de regering een tijdelijke oplossing voor...

Lees meer

Fiskodata groeit sterk en zoekt extra boekhouders

De Fiskodata-aanpak met no-nonsenseadvies en veel aandacht voor automatisering & digitalisering...

Lees meer

Schenking via Nederland minder aantrekkelijk

Op 11 december 2020 voerde een wet een nieuwe registratieplicht in, nl. voor het schenken van roere...

Lees meer

Neerlegging jaarrekening weer wat duurder

Naar goede gewoonte werden in december 2020 de prijzen gepubliceerd voor de openbaarmaking van de j...

Lees meer

Bedrijfswagens: voordeel van alle aard in 2021

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan w...

Lees meer

De bedrijfsfietsen worden niet gebruikt… hoe zit dat fiscaal en sociaal?

Enkele jaren geleden besliste de wetgever om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aan te...

Lees meer

Nieuwe effectentaks boven het doopvont

Op 4 november jl. verraste de regering vriend en vijand met een bericht in het Staatsblad. Dat beri...

Lees meer

Fiscale gevolgen voor zelfstandigen van uitstel van betaling van sociale bijdragen

De vorige regering besliste om zelfstandigen uitstel van betaling te verlenen voor de betaling van...

Lees meer

Wat veranderde er voor de bestuurders in het WVV?

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe r...

Lees meer

BTW op afbraak en wederopbouw: tijdelijk naar 6%

Tot nog toe gold als regel dat het verlaagde BTW-tarief van 6% voor verbouwing enkel maar mogelijk...

Lees meer

De fiscus op bezoek als u niet thuis bent

De BBI heeft verregaande bevoegdheden om belastingplichtigen te controleren. De “visitatie” is er d...

Lees meer

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind 2020

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind 2020 Eind augustus verlengde de rege...

Lees meer

De vennootschap met appartement aan zee

Het blijft een moeilijk verhaal: het appartement aan zee op naam van uw vennootschap. De fiscus sta...

Lees meer

Belangenconflicten onder het nieuwe WVV

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bevat een regeling voor het ontmijnen van bel...

Lees meer

Kmo's versus grote ondernemingen: betalingstermijn maximaal 60 dagen

Tussen ondernemingen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. De partijen kunnen daar vri...

Lees meer

Kmo’s versus grote ondernemingen: betalingstermijn maximaal 60 dagen

Tussen ondernemingen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. De partijen kunnen daar vr...

Lees meer